Bulls Eye!

10 July 2019

Bulls Eye! Zo voelde het gesprek met Floris Venneman van Bureauvijftig. Hij is enthousiast over ons project én beschikt via zijn bureau over een panel met mensen van onze leeftijd, ruim 6.000 50-plussers; bij de doelgroep passende adverteerders én de kanalen om met die doelgroep te communiceren. Nu - tijdens het crowdfunden - en straks, als de documentaire klaar is. Het klinkt veelbelovend...

Marketing door met de doelgroep te praten, dat is de visie en werkwijze van Bureauvijftig. Inmiddels heeft Floris de eerste lijntjes uitgezet, binnen Bureauvijftig en daarbuiten. We zijn uiteraard heel benieuwd naar wat dat op gaat leveren. In ieder geval veel publiciteit voor Ogenschijnlijk Zorgeloos, heeft Floris ons verzekerd.